fbpx

Podatek za granicą, a rozliczenie w Polsce

wiele zmian w przepisach podatkowych w Niemczech. Wiele z nich jest korzystna dla osób uzyskujących dochody w tym kraju i pozwoli odzyskać wyższą kwotę zwrotu podatku.

Nowy rok przyniósł wiele zmian w przepisach podatkowych w Niemczech. Wiele z nich jest korzystna
dla osób uzyskujących dochody w tym kraju i pozwoli odzyskać wyższą kwotę zwrotu podatku. Gdzie
nastąpiły korekty? Które świadczenia będą wyższe? Przygotowaliśmy przegląd zmian, jakie nastąpiły 1
stycznia 2023 roku w Niemieckim systemie podatkowym – sprawdź, jak wpłyną one na Twoją pracę w
tym kraju.

Kwota wolna od podatku w Niemczech.

Podatki w Niemczech 2023 – ile wynosi kwota wolna od podatku?
Rok 2022 przyniósł nieoczekiwany kryzys wywołany wieloma wydarzeniami na świecie. Sprawiło to, że
rząd niemiecki stanął przed trudnym zadaniem dostosowania wysokości podatku do tego ciężkiego
okresu, biorąc pod uwagę zarówno potrzeby państwa, jak i trudną sytuację podatników.
Reakcją było między innymi podniesienie stawek płacy minimalnej już 1 października 2022 roku –
zaczęła obowiązywać godzinowa stawka 12 euro brutto za godzinę. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej
na umowie o pracę w pełnym wymiarze czasowym wynosi więc aktualnie przynajmniej 1980 euro brutto.
Wiele zmian nastąpiło również w przypadku podatków i weszły one w życie wraz z rozpoczęciem nowego
roku.

W pierwszej kolejności warto wspomnieć, że w Niemczech kolejny raz wzrosła kwota wolna od podatku.
W 2023 r. została powiększona aż o 561 euro i obecnie wynosi 10 908 euro. Co ciekawe już
zapowiedziane zostało jej podniesienie w przyszłości – ma być wyższa o kolejne 696 euro, czyli możemy
spodziewać się, że w 2024 roku opodatkowaniu nie będzie podlegać już 11 604 euro.
Także dla małżeństw i rozliczeń wspólnych z partnerem fiskalnym kwota wolna od opodatkowania
uległa zmianie i od 1 stycznia 2023 i wynosi 21 816 euro.
Progi podatkowe Niemcy 2023
Odpowiedzią na galopującą inflację jest również dostosowanie stawek podatkowych pod to zjawisko.
Dokładny efekt tych zmian zależy od indywidualnej sytuacji, co ma zapobiec znacznemu wzrostowi
należności dla większości podatników w związku z podwyższeniem płac. Zmiany mają więc sprawić, że
podatnik będzie odprowadzać taki sam podatek, pomimo wzrostu dochodów oraz cen usług, co ma
przeciwdziałać stale różniącej inflacji.

Co do konkretnych zmian, to najwyższa stawka podatkowa wynosząca 42% będzie obowiązywała osoby,
które w roku 2023 uzyskają łączny dochód przekraczający 62 810 euro– do tej pory limit ten wynosił
58 597 euro rocznie.
Wyższe limity zwolnienia od podatku solidarnościowego
Rok 2021 przyniósł w Niemczech długo oczekiwane zmiany w funkcjonowaniu podatku solidarnościowego –
wprowadzenie limitów dochodów spowodowało, że daninę tę przestało płacić około 90 procent
wszystkich podatników. Pomimo wielu głosów na temat likwidacji tego obciążania i krytyki jego
zasadności, wciąż jednak obowiązuje.
Rok 2023 przynosi jednak kolejne podwyższenie limitów zwolnień –dotychczasowe 16 956 euro
podniesione zostało do 17 543 euro, a w 2024 roku ma wynieść już 18 130 euro.
Wyższa stawka ryczałtowa dla pracowników
W 2023 roku stawka ryczałtowa dla wydatków związanych z dochodami dla pracowników wzrośnie do
1230 euro. Zmiany mają zastosowanie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 roku, dzięki czemu można
skorzystać z nowej stawki już podczas rozliczenia składanego za poprzedni rok .Pomoże to osobom, które
odliczają stałą sumę bez udokumentowania poniesionych wydatków i przyczyni się do znacznego
obniżenia podatku z Niemiec.

Coraz więcej osób wykonuje swoje obowiązki zawodowe z własnego domu – na rezygnację z tradycyjnego
biura decyduje się bowiem coraz więcej firm. Wiąże się to z koniecznością dostosowania systemu
podatkowego pod aktualne trendy, tak aby taka forma zatrudnienia pozwalała uzyskać takie same profity. Do
1000 euro wzrosła więc stawka ryczałtowa za pracę w domu wynosząca wcześniej 600 euro. Tak więc
w ciągu roku możemy odliczyć od podatku po 5 euro za każde 200 dni pracy w domu.
Podatek Niemcy 2023 – Wohngeld dla większej ilości osób
Wprowadzenie pakietu „Wohngeld Plus” to reakcja na panujący kryzys energetyczny i znaczny wzrost
kosztów ogrzewania mieszkania. Dodatek mieszkaniowy w Niemczech to specjalne świadczenie
przeznaczone dla najemców lokali mieszkalnych oraz dla właścicieli własnych domów lub mieszkań.
Otrzymują go osoby o najniższych zarobkach i ma on pomóc w pokryciu wszelkich opłat związanych z
utrzymaniem odpowiednich warunków życiowych.
Od 1 stycznia 2023 roku Wohngeld w Niemczech może trafić do znacznie większej ilości mieszkańców –
prawie dwa miliony ludzi będzie uprawniona do jego otrzymywania.Wszystko przez znaczne
podniesienie limitów maksymalnego czynszu i dochodów.Wzrośnie również jego wysokość– w zeszłym
roku średnio wypłacane było z tego tytułu 180 euro miesięcznie, w 2023 roku będzie to kwota 360. To
prawie dwukrotny wzrost, który zapewni znaczną pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom..
Wzrost świadczeń dla rodziców
Dobre wiadomości dla osób wychowujących dzieci – nowy rok przyniósł także podwyżkę świadczeń dla
rodziców.
Kindergeld
Przede wszystkim wyższy będzie zasiłek rodzinny Kindergeld Od stycznia na każde dziecko otrzymamy
250 euro miesięcznie.
W 2022 roku stawki Kindergeld kształtowały się następująco:
•na pierwsze i drugie dziecko – 219 euro,
•na trzecie dziecko – 225 euro,
•na każde kolejne dziecko – 250 euro.
Oznacza to, że rodzice wychowujący jedno lub dwoje dzieci otrzymają 31 euro więcej, a za trójkę
potomstwa należeć się będzie dodatkowe 25 euro.

Kinderfreibetrag

Kinderfreibetrag, czyli kwota wolna od podatku na dzieci od 1 stycznia 2023 r. została zwiększona o
404 euro do 8952 euro, a już 1 stycznia 2024 r. szykowana jest kolejna zmiana o 360 euro do 9312 euro.
Należy pamiętać, że w Niemczech rodzice mogą wybrać pomiędzy kwotą wolną od podatku na dziecko
(Kinderfreibetrag) a świadczeniem rodzinnym(Kindergeld) – można korzystać wyłącznie z jednego rodzaju
zapomogi. Urząd skarbowy automatycznie dokona obliczeń i wybierze dla nas najbardziej opłacalną opcję.
Kinderzuschlag

W Niemczech funkcjonuje także zapomoga w postaci Kinderzuschlag dla rodziców osiągających niskie
dochody i pobierających zasiłek Kindergeld. Starać się mogą o niego osoby mające na wychowaniu dzieci,
które nie ukończyły jeszcze 25 roku życia i mieszkają z rodzicami w jednym gospodarstwie domowym.
Warunkiem jest posiadanie minimalnego dochodu 900 euro miesięcznie (600 euro w przypadku samotnej
matki lub ojca). Od 1 stycznia 2023 dodatek na dziecko Kinderzuschlag wynosić może maksymalnie
250 euro miesięcznie w porównaniu z poprzednią kwotą 229 euro – jego wysokość jest obliczana
indywidualnie i będzie proporcjonalna do uzyskiwanych dochodów.
Świadczenia na cele edukacyjne

Na koniec wysokość dodatku edukacyjnego, który przeznaczony jest na wsparcie finansowe podczas
kształcenia zawodowego dziecka. Za rok kalendarzowy 2023 rodzice otrzymają nie 924 euro jak
dotychczas, a 1200 euro.
Korzystne rozliczenie podatku z Niemiec
Każdy, kto jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Niemczech, musi złożyć deklarację w
urzędzie skarbowym do 31 lipca. Dzięki zmianom podatkowym, które nastąpiły z początkiem nowego roku,
możemy spodziewać się atrakcyjnych warunków i wysokiej kwoty zwrotu.
Jeżeli potrzebujesz pomocy z rozliczeniem podatku, najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług
biura podatkowego