fbpx
  • Strona główna

Bezpieczeństwo w spawalnictwie – najważniejsze normy i procedury

Bezpieczeństwo w spawalnictwie – najważniejsze normy i procedury
Spawanie jest nieodłączną częścią wielu branż przemysłowych, takich jak budownictwo, motoryzacja, czy przemysł chemiczny. Choć jest to niezwykle przydatna i powszechnie stosowana metoda , należy pamiętać o konieczności przestrzegania odpowiednich procedur i norm bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w spawalnictwie jest niezwykle istotne, zarówno dla pracowników, jak i dla ich otoczenia. W tym artykule przedstawimy najważniejsze normy i procedury związane z bezpiecznym spawaniem.

Norma PN-EN ISO 3834 – System zarządzania jakością w spawalnictwie:
Norma ta określa wymagania które dotyczą systemu zarządzania jakością w zakresie spawalnictwa. Jest to podstawowa norma dotycząca bezpieczeństwa w spawaniu, która ma na celu zapewnienie, że spawalnictwo odbywa się zgodnie z odpowiednimi standardami jakościowymi. Norma PN-EN ISO 3834 dotyczy m.in. zakresu kwalifikacji spawalniczych, procedur spawania, kontroli jakości oraz umiejętności personelu , zajmującego się spawaniem.

Norma PN-EN ISO 14731 – Zadania personelu odpowiedzialnego za spawanie:
Ta norma określa obowiązki osób odpowiedzialnych za proces spawania. Jest to ważne, ponieważ spawanie wymaga odpowiednich umiejętności oraz posiadanie zakresu wiedzy jego dotyczącej, dlatego konieczne jest wyznaczenie odpowiedzialnych osób, które będą nadzorować i kontrolować cały proces spawalniczy. Norma PN-EN ISO 14731 określa m.in. zakres obowiązków personelu odpowiedzialnego za spawanie oraz wymagania dotyczące kompetencji które powinni posiadać.

Procedury spawania:
Procedury spawania są niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa w spawalnictwie. Przygotowanie i stosowanie odpowiednich procedur spawania pomaga w minimalizowaniu ryzyka wypadków podczas pracy oraz zapewnia jakość i trwałość spoiny. Procedury spawania powinny uwzględniać rodzaj spawanego materiału, używane techniki spawalnicze, parametry obowiązujące proces spawania, a także dodatkowo stosowane materiały. Przestrzeganie owych procedur umożliwia kontrolę procesu spawania i zapobiega potencjalnym niebezpieczeństwom na które możemy natknąć się podczas pracy.

Środki ochrony osobistej:
W spawalnictwie niezbędne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej. Pracownicy wykonujący prace spawalnicze powinni być wyposażeni w niezbędne środki ochrony, takie jak specjalne kombinezony ognioodporne, rękawice ochronne, okulary lub maski spawalnicze, a także odpowiednie obuwie ochronne. Właściwe zabezpieczenie pracowników zapewnia minimalizację ryzyka oparzeń, porażenia elektrycznego oraz innego rodzaju uszczerbku na zdrowiu. Przy spawaniu stopów np. aluminium bardzo ważnym jest aby stosować specjalne maski ochronne do spawania tego typu stopów. Maski te muszą mieć dopływ czystego powietrza z poza miejsca spawania aby spawacz był zabezpieczony przed silnie trującymi gazami które są wydzielane przy spawaniu tego typu stopów.

Regularne szkolenia:
Aby zapewnić bezpieczeństwo w spawalnictwie, niezbędne jest regularne szkolenie personelu. Pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie procedur spawania, obsługi sprzętu, zasad bezpieczeństwa oraz postępowania w przypadku awarii. Szkolenia powinny być aktualizowane w miarę wprowadzania nowych technologii i norm bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo w spawalnictwie jest nieodłącznym elementem procesu spawania. Przestrzeganie norm i procedur oraz stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej są kluczowe dla minimalizacji ryzyka wypadków i zapewnienia jakości spoiny. Pracownicy odpowiedzialni za spawanie powinni być przeszkoleni oraz świadomi zagrożeń związanych z ich zawodem , dzięki czemu możemy uniknąć potencjalnych zagrożeń podczas wykonywania pracy.